Vragen? Neem gerust contact op  : 0613030774

Jaaltink's Dog training

Finn Anam Cara TOPDOG training

Jaaltink's Zorgservice

Zorgservice2020-08-20T12:19:39+00:00

Zorgservice

Jaaltink’s zorgservice biedt u kleinschalige flexibele zorg en ondersteunt u bij allerlei taken die u moeilijk vindt.

Begeleiding met een hoge kwaliteit, ambulant bij u thuis of als dagbesteding op locatie

Dagbesteding op locatie, vindt individueel of in kleine groepjes plaats.
De activiteiten worden afgestemd op wat iemand wil en kan.

Ook kan in overleg gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden op de boomkwekerij van de zorgkwekerij De Holt Stobbe.

Voor volwassenen met een zinvolle dagbesteding bijvoorbeeld het verzorgen van de ezels of de kippen, bezig zijn in de groente- of bessentuin

Op zaterdagmiddag en in de schoolvakanties is de dagopvang ook voor kinderen met een zorgvraag.
Ook scholen kunnen (tijdelijk) gebruik maken van Jaaltink’s zorgservice voor een time-out voor een leerling die in de problemen komt op school.

Jaaltink’s zorgservice biedt ook, op kleinschalig niveau, een nacht en/of een weekend logeeropvang aan.

We werken met leerdoelen die regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden.

Jaaltink’s Zorgservice is BIG en SKJ geregistreerd en door KIWA gecertificeerd en sinds 2014 aangesloten bij Kleinschalige Zorg Achterhoek West.

Zorgservice informatie

Download Zorgservice flyer